Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Głownie

Kolorowy pasek

Wniosek o wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali.

1 Symbol:
6621 Wypis  z  rejestru  gruntów, budynków i lokali.
2 Opis sprawy: Wydawanie wypisów z  ewidencji gruntów, budynków i lokali  m.Głowna.
3 Kogo dotyczy:
 
4 Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali – wzór wniosku stanowi załącznik.
2. Dokumenty potwierdzające tożsamość:
- w przypadku osób fizycznych: dowód osobisty, pełnomocnictwo,
- w przypadku osób prawnych: dokument potwierdzający osobowość prawną
oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej
(np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo).
5 Miejsce składania pism: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15
6 Termin i sposób załatwienia: 1. Wydanie wypisu w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
7 Opłaty:
1) 50 zł za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego za jednostkę rejestrową gruntów
2) 30 zł za wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego za jednostkę rejestrową budynków albo jednostkę rejestrową lokali
Opłat można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie z adnotacją: 
„za wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali” wraz z podaniem adresu i numeru działki/lokalu).
8 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2010r.
Nr 193, poz.1287, z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.
z 2013, poz.267, z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012r.  poz.1282,
z późn.zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz.454).

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz.926,l z późn.zm.)

9 Tryb odwoławczy: Odmowa wydania wypisu z rejestru  gruntów, budynków i lokali z terenu miasta Głowna następuje w formie  postanowienia.
Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  w Łodzi, zs. 90-002 Łódź, ul.Tuwima 28 – za pośrednictwem Burmistrza Głowna w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
10 Inne informacje 1. Wypisy zawierające dane osobowe wydawane są na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany  wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany  wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny
w tym zakresie.
2. Wypisy nie zawierające danych osobowych może otrzymać każdy zainteresowany.
3. W przypadku jeżeli strona zamawia kilka egzemplarzy wypisu i każdy z tych egzemplarzy będzie wykorzystywała w niezależnych czynnościach prawnych – wydanie każdego egzemplarza skutkuje niezależną pełną opłatą.

Załączniki

Wniosek o wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali. (347.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali. (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Cezary Bakalarz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Arkadiusz Głowacki
Data wprowadzenia:2011-07-15 09:00:41
Opublikował:Arkadiusz Głowacki
Data publikacji:2011-07-15 09:06:33
Ostatnia zmiana:2016-11-18 11:56:21
Ilość wyświetleń:6011

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij