Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Głownie

Kolorowy pasek

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

1

Symbol:

6621 Wypis  z  rejestru  gruntów, budynków i lokali.

2

Opis sprawy:

Wydawanie wypisów z  ewidencji gruntów, budynków i lokali  miasta Głowna.

3

Kogo dotyczy:

 

4

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali – wzór wniosku stanowi załącznik.
2. Dokumenty potwierdzające tożsamość:
- w przypadku osób fizycznych: dowód osobisty, pełnomocnictwo,
- w przypadku osób prawnych: dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo).

5

Miejsce składania pism:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15

6

Termin i sposób załatwienia:

1. Wydanie wypisu w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

7

Opłaty:

1) 50 zł za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego za jednostkę rejestrową gruntów

2) 30 zł za wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego za jednostkę rejestrową budynków albo jednostkę rejestrową lokali

Opłat można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie z adnotacją:  
„za wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali” wraz z podaniem adresu i numeru działki/lokalu).

8

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1629, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.z 2016, poz. 23, z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 
z 2016 r.  poz.2016, z późn.zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1034 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)

9

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania wypisu z rejestru  gruntów, budynków i lokali 
z terenu miasta Głowna następuje w formie  postanowienia.
Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  w Łodzi, zs. 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 – za pośrednictwem Burmistrza Głowna w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

10

Inne informacje

1. Wypisy zawierające dane osobowe wydawane są na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany  wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany  wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny 
w tym zakresie.
2. Wypisy nie zawierające danych osobowych może otrzymać każdy zainteresowany.
3. W przypadku jeżeli strona zamawia kilka egzemplarzy wypisu i każdy z tych egzemplarzy będzie wykorzystywała w niezależnych czynnościach prawnych – wydanie każdego egzemplarza skutkuje niezależną pełną opłatą.


Załączniki

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - pdf (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - xls (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Adamczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Arkadiusz Głowacki
Data wprowadzenia:2011-07-15 09:00:41
Opublikował:Arkadiusz Głowacki
Data publikacji:2011-07-15 09:06:33
Ostatnia zmiana:2017-11-14 11:21:26
Ilość wyświetleń:6507

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij